Witcher 2

Witcher 2 เกม พัฒนาควบคู่ไปกับ Witcher 4

CD Projekt ได้ประกาศว่ากำลังพัฒนาเกมอีก 2 เกมในจักรวาล Witcher นอกเหนือจากชื่อที่สตูดิโอกำลังพัฒนาอยู่แล้ว นอกเหนือจากการฟื้นคืนชีพล่าสุดใน Cyberpunk 2077 ด้วยซีรี่ส์ Cyberpunk Edgerunners แล้ว […]

Read More →